📷 SEO optimalizácia obrázkov


Pri SEO optimalizácii web stránok sa často zabúda na jednu dôležitú činnosť, ktorou je optimalizácia obrázkov . Správne pomenovaný a popísaný obrázok vám môže priviesť opäť o niečo viac návštevníkov.

Obrázky sú často dôležitou súčasťou webových stránok a dnes je už nemožné nájsť web stránku bez obrázkov, alebo fotiek. Avšak len málo z nich tieto obrázky aj skutočne optimalizuje. Vyhľadávače nevedia čítať čo je na obrázku skutočne zobrazené. Preto treba pri pridávaní obrázkov na váš web myslieť na niekoľko zásad.

Kľúčové slová:
Nezabudnite na kľúčové slová a zlaďte titulok, alt text a názov obrázka s titulkom stránky, URL adresou ,ale aj samotným obsahom.
Alt atribút:

Alternatívny text môžete doplniť k akémukoľvek obrázku na svojich stránkach. Tento popis potom pomôže vyhľadávačom zistiť, čo je na obrázku zobrazené. Text použitý v alt tagu by mal byť ekvivalentom a opisovať tie isté informácie, ktoré sú graficky zobrazené na obrázku.
Optimalizácia obrázkov v rámci SEO nie je nič zložité ani nič čo by ste nezvládli, preto ani nepochybujeme, že vám to bdue robiť nejaký závažný problém. Nikdy avšak nezabúdajte na veľkosť obrázka, titulok, kľúčové slová, názov obrázka či alt atribút a všetky tie veci, ktoré by ste mali zvládnuť. Prajeme vám veľa šťastia a nezabudnite sa svojej stránke pravidelne venovať, zaslúži si to. 

Kľúčové slová:
Nezabudnite na kľúčové slová a zlaďte titulok, alt text a názov obrázka s titulkom stránky, URL adresou ,ale aj samotným obsahom.

Názov obrázka a veľkosť obrázka:

Názov obrázka je dôležitou súčasťou optimalizácie pre vyhľadávače. Mal byť čo najpresnejšie vystihovať čo je na obrázku zobrazené. Názvy typu DC1234.jpg, img1.jpg a podobné nemajú žiadny výsledný efekt. Viete si podľa tohto názvu predstaviť, čo sa na obrázku nachádza? Nie! Vyhľadávače to taktiež nerozoznajú. Nazvite obrázok podľa toho, čo sa na ňom nachádza a zároveň nezabudnite šikovne použiť aj vaše kľúčové slová. Okrem toho dosť rozhoduje aj veľkosť obrázka, na ktorú musíte dať pozor. Nevkladajte na bežné stránky 100 MB fotografie alebo obrázky s rozlíšením 4 992 x 3 328 .

Alt atribút:

Alternatívny text môžete doplniť k akémukoľvek obrázku na svojich stránkach. Tento popis potom pomôže vyhľadávačom zistiť, čo je na obrázku zobrazené. Text použitý v alt tagu by mal byť ekvivalentom a opisovať tie isté informácie, ktoré sú graficky zobrazené na obrázku.

Napríklad: <Img alt = "kartotéka v rade" src = "https://madlemmings.com/wp-content/uploads/2013/07/filing-cabinets-row.jpg">

Tento text by nemal obsahovať viac ako 150 znakov. Na začiatok umiestnite viac kľúčových slov. Popis by mal čo najviac súvisieť s obsahom príspevku ku ktorému je obrázok viazaný. Alternatívnym textom vlastne opíšete váš obrázok slovami. Tento text slúži aj nevidiacim.

<img> Definuje obrázok

<map> Definuje image map

<area> Definuje kliknuteľnú plochu vnútri mapy obrázkov

"alt" atribút vraví čítaču, čo mu na stránke chýba, keď nevie načítať obrázok. Prehliadač potom zobrazí alternatívny text namiesto obrázka. Je to dobré, ak niekto prehliada vašu stránku s text-only browsermi, lebo takto sa im zobrazí aspoň text na mieste obrázka, ktorý nevidia, namiesto prázdneho miesta.

VHODNÉ OBRÁZKY, PESTREJŠÍ TEXT

Odkiaľ vezmete dobré obrázky? Veľa blogerov využíva fotobanky. Obrázky z fotobánk môžete ďalej upravovať. Získajú tým pridanú hodnotu. Okrem obrázkov môžete použiť aj ilustrácie, grafy či infografiku.

Veľmi populárny je animovaný formát GIF. Ale uvedomte si, že obrázok je len doplnok k textu. Nie naopak. S počtom a pohyblivosťou obrázkov to nepreháňajte. Nesmú rušiť návštevníka, ktorý číta text.

Nikdy do článku nevkladajte obrázok len preto, aby tam nejaký bol. Obrázky musia súvisieť s obsahom článku. Aj z hľadiska SEO je dôležité, aby ste obrázok obklopili relevantným textom.

Jeden obrázok pridajte hneď na úvod textu. Prečo?

  • Rozvíja titulok
  • Prvý kontakt návštevníka s článkom nie je len text. Povzbudí ho to, aby si prečítal celý článok.

·Úvodný obrázok využijete pri zdieľaní článku na sociálnych sieťach. Vďaka meta tagu OpenGraph.

Google nedokáže prečítať text na obrázku. Ale môžete ho tam vložiť, aby ste prepojili obrázok s obsahom.

Optimalizácia obrázkov v rámci SEO nie je nič zložité ani nič čo by ste nezvládli, preto ani nepochybujeme, že vám to bdue robiť nejaký závažný problém. Nikdy avšak nezabúdajte na veľkosť obrázka, titulok, kľúčové slová, názov obrázka či alt atribút a všetky tie veci, ktoré by ste mali zvládnuť. Prajeme vám veľa šťastia a nezabudnite sa svojej stránke pravidelne venovať, zaslúži si to. 

VYBRALI STE SI VHODNÝ OBRÁZOK? JE ČAS PRISPÔSOBIŤ HO PRINCÍPOM SEO. 

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO 6 KROKOV:

Vybrali ste si vhodný obrázok? Je čas prispôsobiť ho princípom SEO. Postupujte podľa týchto 6 krokov:

1. Zvoľte správny názov súboru

Názov súboru by mal obsahovať kľúčové slovo. Najlepšie umiestnenie kľúčového slova je na začiatku názvu. Zabudnite na obľúbené obr1.jpg.

2. Upravte rozmery obrázku

Veľkosť obrázku má značný vplyv na rýchlosť načítania stránky. A tá ma zas značný vplyv na používateľskú skúsenosť. A teda aj na SEO. Ubezpečte sa, že obrázky nespomaľujú váš web. Ak áno, zmenšite ich rozmery.

3. Znížte rozlíšenie obrázku

Okrem rozmerov je dôležité aj rozlíšeniu. Znížte ho tak, aby ste dosiahli čo najmenšiu veľkosť súboru. Samozrejme, kvalitu obrázku musíte zachovať.

4. Pridajte sprievodný titulok

Keď vložíte obrázok do článku, pridajte k nemu sprievodný titulok. Nevyžadujú si ho všetky obrázky, ale jeho použitím sa uistíte, že čitateľ pochopí význam obrázku a jeho súvislosť s textom. Zvyčajne ide maximálne o jednu vetu.

5. Vložte alternatívny text

Čo ak sa z nejakého dôvodu obrázok v prehliadači nezobrazí? Zachráni vás alternatívny text obrázku. Ten čitateľovi napovie, čo obrázok znázorňuje. Preto do alternatívneho textu zahrňte kľúčové slovo. A ubezpečte sa, že text naozaj opisuje obrázok.

6. Nezabudnite na OpenGraph

O čo sa postaráte správnym nastavením meta tagu OpenGraph? Keď niekto zazdieľa váš článok na sociálnej sieti, zobrazí sa pri ňom vhodný obrázok. Platí to hlavne pre Facebook.

Dôvod, prečo musíme obrázky optimalizovať, je ten, že vyhľadávač nevidí, čo sa na obrázku nachádza. Preto mu to musíme povedať. 

Zápis obrázka by mal obsahovať celú adresu, jeho rozlíšenie, alternatívny text, titulok,umiestnenie. Môže obsahovať aj ohraničenie. V uvedenom príklade obsahuje iba jeho adresu. Táto adresa je tiež uvedená nesprávnym spôsobom. Správne by mala obsahovať celú statickú adresu obrázka.

Pri optimalizácii obrázkov nesmieme zabúdať na určité zásady optimalizácie. Musíme preto zosúladiť titulok, alternatívny text a názov obrázka s titulkom stránky, URL adresou a samotným obsahom. Dôležité je tiež používať kľúčové slová.

Optimalizácia obrázkov v rámci SEO nie je nič zložité ani nič čo by ste nezvládli, preto ani nepochybujeme, že vám to bdue robiť nejaký závažný problém. Nikdy avšak nezabúdajte na veľkosť obrázka, titulok, kľúčové slová, názov obrázka či alt atribút a všetky tie veci, ktoré by ste mali zvládnuť. Prajeme vám veľa šťastia a nezabudnite sa svojej stránke pravidelne venovať, zaslúži si to. 

Titulok obrázka

Titulok obsahuje dodatočné informácie o obrázku. Rovnako ako názov a alternatívny text by mal byť titulok krátky, výstižný a chytľavý. Vo väčšine prehliadačov sa titulok obrázkov zobrazuje vtedy, keď po obrázku prejdeme myšou. V zdrojovom kóde vyzerá titulok takto:

Názov priečinka

Bežne sa obrázky patriace jednej webovej prezentácii ukladajú do jedného priečinka s názvom "obrázky" alebo "pictures". Je dobré vytvárať priečinky pre obrázky s rovnakou tematikou. Napríklad namiesto priečinku "obrázky" vytvoríme priečinok "notebooky". Rozdiel v zápise je potom jasný. Odkaz obrázku je lepšie čitateľný a napovie užívateľovi, čo sa na danom odkaze nachádza.

Na záver ešte pár stránok, kde si môžete stiahnuť obrázky zdarma:

https://pixabay.com/sk/

https://www.wplama.cz/kvalitni-obrazky-zdarma-ke-stazeni/

https://compfight.com/

https://www.pics4learning.com/

https://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php

https://www.fotopedia.com/search

https://www.zoo-m.com/flickr-storm/

https://search.creativecommons.org/

https://www.freephotobank.org/main.php

https://mashable.com/2007/10/27/creative-commons/

https://copyrightfriendly.wikispaces.com/

Optimalizácia obrázkov v rámci SEO nie je nič zložité ani nič čo by ste nezvládli, preto ani nepochybujeme, že vám to bdue robiť nejaký závažný problém. Nikdy avšak nezabúdajte na veľkosť obrázka, titulok, kľúčové slová, názov obrázka či alt atribút a všetky tie veci, ktoré by ste mali zvládnuť. Prajeme vám veľa šťastia a nezabudnite sa svojej stránke pravidelne venovať, zaslúži si to. 

Pozri tiež článok Reklama na Facebooku alebo Ako zvyšiť návštevnosť webstránky

Uverejnené 17.07.2016

© 2016 Marketing-tu.sk | Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!