💻 Slovník pojmov

Najdôležitejšie pojmy v oblasti online - internet marketingu v skratke:

301 Redirect

Stavový kód (response code),  ktorým server hlási, že dana URL bola trvale presmerovaná na inú stránku. Využíva sa predovšetkým, v situáciach ,keď odstránim obsah z webu.

404

Ide o stavový kód, kde na zadanej URL nebol nájdený obsah. Jednou z možnosti je že uživateľ napísal nesprávne URL, alebo obsah bol zmazaný a URL nebolo presmerované.

AdWords

System platenej reklamy na Google. Prostredníctvom Google AdWords môžeme realizovať kampaňe na stránke Google, partnerských weboch ale aj Youtube. Formáty reklamy zahrňujú textové inzeráty, bannery ale aj videa.

ALT tag

Atribút HTML kódu sa zvyčajne používa v obrázkach na webstránke. Je to náhradný text za obrázok, ktorý sa zobrazí používateľom, ktorí nemôžu alebo nechcú zobrazovať v prehľadávači obrázky. ALT by mal byť vždy vyplnený a obsahovať popis obrázka.

Anchor text

Text odkazu. Jedna sa o odkaz ktorý nenechame len tak na stránke, ale nahradíme ho textom, ktorý lepšie vystihuje,čo uživateľ po kliknutí na odkaz nájde. Správna optimalizácia textu má veľmi pozitívny vplyv na hodnotenie-Rank webu vyhľadávača.

Black Hat SEO

Jedna sa o nekalé praktiky SEO optimalizácie s cieľom získania dobrej pozicie vo vyhľadavači. U týchto technik je veľke riziko že vaša stránka bude penalizovaná a hrozí napr vymazanie z indexu a tým pádom vaš web strati dobrú pozíciu. Medzi tieto praktiky patrí: Spamovanie  kľúčových slov, biely text, skryté linky, doorway pages, maskovanie-cloaking a zrkadlové stránky.

Opakom týchto technik sú tzv.White Hat SEO.

Cloaking - maskovanie

Patrí medzi Black hat SEO. Spočíva vo vytvorení rozdielnych stránok pre vyhľadávače od tých, čo sú potom predkladané používateľom. 

CMS- Content Management System

Nástroj pre správu obsahu webu. Umožňuje editovať text a obrázky. Medzi CMS patrí napríklad Wordpress, Joomla, Magento  atď.

Cookie

Cookie sleduje použivateľa v online prostredí. Umožňuje tak analýzu správania použivateľov na webu  a na presnejšie zacielenie reklamy. 

CPC - Cost per Click

Cena za prekliknutie, najčastejšie používané pri reklame na internete, kde inzerent platí iba za to, že niekto na inzerát klikol napr Google AdWords.

CPA- Cost per Acquisition

Jde o cenu za akvizicu. Je to jedna z dôležitých metrik pre meranie efektivity daného marketingového kanálu. Počítá se veľmi jednoducho - celkové náklady na propagaciu na určitém kanálu vydelíme počtom konverzí a získáme výsledné CPA.

CPM - Cost per Impression

Cena za tisíc (spravidla) zobrazení inzerátu, model platenia internetovej inzercie, ktorý nehľadí na efektivitu. Veľmi často je lepšie použiť CPC alebo platenie za prekliknutie.

CTA - call to action

Výva k akcii. Ide zvyčajne o (tlačítko ), který vyzývá návštevníka webu k nejakej akcii. Môže to byť objednávka, nákup alebo prihlásenie k newsletterom.. 

CTR  - Click through Rate

Miera preklikov. Počet kliknutí na reklamu delené počtom zobrazení dostaneme CTR.

Digitálny nomád

Je cestovateľ, ktorý využíva, tzv. prácu na diaľku.Pracuju na cestách.  Digitálni nomádi využívaju internet a moderné technologie k tomu, aby generovali online príjem.Tento životný štýl umožňuje pracovať, byť nezavislý  a slobodne cestovať. 

Doorway page

Webová stránka vytvorená za účelom dobrého umiestnenia vo vyhadávači na jedno kľúčové slovo. Obvykle vedee rychle k CTA a použivateľa presmeruje na iný web. Patri medzi Black Hat SEO techniky.

Email marketing

Email marketing je vhodná  a lacná cesta ako informovať svojích potencionálnych zákaznikov o vaších ponukách a zľavách.  Tým pritiahnete zázaknikov na Váš web. Výhoda email marketingu je ,že je lacná a ma vysoký efekt. Pomocou email marketingu môžte tiež sledovať ako na Vášu ponuku reaguju zákaznici a testovať čo funguje a čo nie a podľa toho upraviť vašu stratégiu.

Impresia - impresion

Počet zobrazení. Uvádí se obvykle u platenej online reklamy. Od počtu  videní reklamného formátu, napríklad flash banneru sa potom odvíja cena za reklamu

 

Konverzný cieľ - konverzia

Môže ním býť prakticky čokoľvek, co si stanovíte. Môže ním byť prečítanie článku, registrácia, nákup, objednávka atď.Detailne je možné konverzie sledovať v nástroji Google Analytics.

Konverzný pomer

Percentuálne vyjadrenie pomeru medzi počtom dosiahnutých konverzných cieľov a počtom unikátnych návštevníkov webu.

KPI - Key Performance Indikator

prekl.Kľúčové ukazovatele výkonnosti 

Napr. počet návštevnikov na webu alebo počet lajkov na sociálnych sieťach niesu dobré KPI, protože ich rast nemusí vôbec súvisieť s rastom konverzií.

Landing page

Landing page je stránka na ktorú sa návštevník dostane po kliknutí na reklamné prepojenia (napríklad PPC inzerát, bulletin, banner) vedúce na webovú lokalitu z iných stránok. Landing page býva často stránka úvodná alebo stránka s konkrétnym produktom. Landing page by mala byť navrhnutá predovšetkým tak, aby zaistila webovej lokalite konverznú akciu, teda previesť plateného návštevníka na zákazníka.Tieto stránky by mali primäť návštevníka k požadovanej akcii a priviesť čo najviac cielených návštevníkov   

Linkbuilding

V podstate budovanie spätnćh odkazov.Je to tvorba siete spätných prepojení vedúcich na konkrétnu webovú lokalitu s cieľom zvýšiť popularitu stránky na internete. Medz najdôležitejšie stratégie patria: registrácia do web katalokov, platené odkazy a linkbaiting atď.

Long Tail

Longtail je typ kľúčového slova, respektive frázy z nich zložená, obvykle 3 a viac slov. Sú úzko zamerané, konkrétne, dlhšie a menej hľadané slovné spojenia. Môže, napríklad, ísť o zadanie presného názvu výrobku. V SEO sa často používa termín "nájsť svoj dlhý chvost". Ide o techniku, kedy návštevnosť stránok zvyšujeme optimalizáciou práve na tieto veľmi konkrétne dopyty vzhľadom na tému stránok. Longtailové slová však majú väčšinou výrazne vyššiu mieru konverzie, tzn. že privádzajú vysoko cielených návštevníkov, u ktorých je vysoký predpoklad, že urobia požadovanú konverziu.

Pagerank

Pagerank, niekedy taktiež uvádzaný skratkou PR, je algoritmus spoločnosti Google na zisťovanie alebo určovanie dôležitosti webovej stránky. Určitú hodnotu pageranku má každá stránka webovej lokality. Hodnota pageranku môže byť od nuly do desiatich, pričom stupnica je logaritmická. Presný algoritmus výpočtu nie je známy, je však isté, že v ňom silne prevažujú off page faktory. Presná hodnota pageranku stránok je tajná, ale jej približnú hodnotu je možné zistiť pomocou ukazovateľa Google toolbar pagerank. Nie je však v žiadnom prípade pravda, že Google radí výsledky vyhľadávania podľa veľkosti pageranku. 

Remarketing

Remarketing je metóda cielenia internetovej reklamy na určitú, dopredu definovanú skupinu, ktorá už prišla do kontaktu s vaším produktom (napr. návštevou webovej lokality). Medzi základné stratégie remarketingu patrí oslovovanie všetkých skupín (používateľov), skupín návštevníkov určitých kategórií webovej lokality či oslovovanie s vylúčením súčasných zákazníkov.Ak nechcete strácať návštevníkov, ktorí už váš e-shop navštívili, je remarketing jedným z najlepších nástrojov, ktorým sa im pripomeniete. Ľuďom, ktorí už raz boli na vašom e-shope, sa určitý čas budú zobrazovať reklamy na váš obchod.

Remarketing se zriedka používá i ako výraz pre emailové kampane zacielené na znovuoslovenie už získaných zákazníkov, ktorí napr. opustili košík bez uskutočnenia objednávky.

Responsive design - responzívny dizajn

Prístupy na webovú lokalitu pomocou dotykových telefónov a tabletov tvoria na konci roku 2015 nezanedbateľné percento z celkového počtu návštev Spôsob zobrazenia webovej lokality a jej ovládania sa na týchto zariadeniach značne líši od klasických stolových počítačov alebo notebookov. Webová lokalita určená iba pre klasické počítače je na tabletoch a dotykových telefónoch zle ovládateľná. V minulosti niektoré spoločnosti vytvárali kópie svojich materských webových lokalít, ktoré boli určené pre mobilné zariadenia.

ROI - return of investment

Return Of Investment, česky návratnost investice je jednou z nejdůležitějších metrik pro váš business. Vypočítá se tak, že od tržeb odečtete náklady. Když podobný výpočet uděláte jen pro jeden marketingový kanál, získáte jeho ROI, které můžete porovnat s ostatními a zjistit tak skutečnou efektivitu.

SEO - search engine optimisation

SEO (Search Engine Optimization) je spôsob, ako vytvoriť nové, či upraviť existujúce webové stránky najlepšie tak, aby obsah aj tvar boli vhodné pre automatizované spracovanie pre internetové vyhľadávače. Účelom SEO je získať vo výslednom hľadaní vo vyhľadávačoch pre webové stránky vyššie pozície, ktoré presne zodpovedajú náplni daných webových stránok. Poznáme ONsite a OFFsite SEO.Dôležitými súčasťami sú Nadpis, popisy(h1-h4) a kľúčové slova. Ich obsah musí byť unikátny.

SMO (Social media optimization)

Optimalizácia pre sociálne siete. Popisuje techniky optimalizácie pre komunitné a sociálne webové lokality (Facebook, Twitter). Ide v podstate o vytváranie publicity obsahu vašej webovej lokality pomocou sociálneho média. Z metód SMO je možné menovať záložkovanie, pridávanie RSS zdrojov či vedenie kampane priamo na Facebooku či Twitteri.

Social media marketing

Marketíng na sociálnych sieťach používaju mnohé e-shopy a firmy na propagáciu svojho webu a produktov. Na základe sociálnych sieťach tak budujú vzťahy s novými a potencionalnymi zákaznikmi a tiež budujú značku v digitálnom priestore. Medzi najpopularnejšie sociálne sieťe patria Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn, pomocou nich môžete komunikovať so zákaznikni priamo.

URL

URL anglický Uniform Resource Locator je  laický povedané- cesta. Ide o spojenie symbolov s formulovaným zložením, ktoré slúži na konkrétnu špecifikáciu umiestnenia informácií, napr. dokument, obrázok,video atď. Príklad URL je: https://marketing-tu.webnode.sk/bio/


© 2016 Marketing-tu.sk | Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!